Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  7 grudnia 2022 r.

Skip to content