Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 27 kwietnia 2023 r.

Skip to content