Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów:

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załaczona tabela prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 10 listopada 2023 r.

Skip to content