Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Uwagi lub brk uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie w terminie do 12 września 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content