Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  12 grudnia 2022 r.

Skip to content