Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 17 lutego 2023 r.

Skip to content