Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 20 marca 2023 r.

Skip to content