Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do  14 kwietnia 20023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content