Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 12 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org.

Skip to content