Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Pojekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 7 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org.

Skip to content