Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Pismo Pani Prezes Zofii Małas Prezesa NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia

Pismo Pani Prezes Zofii Małas Prezesa NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia w sprawie dodatków covidowych dla pielęgniarek i położnych.
CZYTAJ

Skip to content