Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego znak WS.64.3.2023

Zgodnie  z art.30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.2022 poz. 459 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie Programu badań

statystycznych statystyki publicznej za rok 2022 (Dz.U. poz.2303 z późn. zm.) wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będacych we właściwości Ministra Zdrowia.

Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia.

Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie htts://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronnie-zdrowia,

a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

Skip to content