Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Odeszła Edyta Guta – Przewodnicząca ORPiP w Przeworsku

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o odejściu wspaniałej Przewodniczącej
Podkarpackiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

Ś.P. Edyty Guty

która odchodząc 18 lipca 2023 r.
pozostawiła niezatarte ślady
wśród pielęgniarek i położnych.

Ś.P. Edyta Guta
pełniła wiele zaszczytnych funkcji i ról
dla naszej społeczności:

Członka Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych,

Przewodniczącej Podkarpackiej
Okręgowej Rady
Pielęgniarek Położnych
w Przeworsku VIII kadencji

oraz

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
VI i VII kadencji działalności samorządu.

Za swoją pracę otrzymała odznakę honorową
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”,
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
oraz brązowe odznaczenie
„Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych”.

Zawsze pełna energii i entuzjazmu, motywowała
i zachwycała.
Była wspaniałym i cudownym człowiekiem.

Jej zaangażowanie i profesjonalizm
były inspiracją dla wielu.
Jej poświęcenie dla dobra innych
pozostanie z nami na zawsze.

Pragnę wyrazić najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich

W tym trudnym okresie żałoby.

Z głębokim żalem,
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Mariola Łodzińska

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
w dniu 21 lipca 2023 r. o godz. 16:00
mszą świętą w Kaplicy Przedpogrzebowej
przy ul. Szczytniańskiej 94 B w Jarosławiu.

Przed mszą świętą o godzinie 15:00
odbędzie się różaniec.

Skip to content