Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Można składać wnioski o jednorazową gratyfikację emerytalną w wysokości 500 zł.

Szanowni Państwo,

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne i Położni! 

Zgodnie z Uchwałą ORPiP Nr 66/VIII/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Koszalinie, osoby odchodzące na emeryturę mogą składać wnioski
o jednorazową gratyfikację emerytalną w wysokości 500 zł.

O jednorazową gratyfikację emerytalną mogą ubiegać się osoby, które przeszły na świadczenia emerytalne po 26 września 2023 r.

Druki wniosków o przyznanie gratyfikacji emerytalnej należy pobrać ze strony www.oipip.-koszalin.org, który znajduje się w zakładce „Sprawy finansowe – pomoc socjalna”. Kompletny, czytelnie wypełniony wniosek, zgodnie z zapisami Regulaminu, należy przesłać na adres OIPiP w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 190 lub drogą elektroniczną wraz z zeskanowanymi dokumentami na adres e- mail: izba@oipip-koszalin.org .

Skip to content