Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu “Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu “Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 24 listopada 2022 r.

Skip to content