Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Kursy online z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych.

UWAGA !!!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2021r. (Dz.U.2021.902 z późniejszymi zmianami) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników informujemy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

wznowiło kursy podstawowe i uzupełniające PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW w formie on-line

Wymagania do zgłoszenia na kurs:

– karta zgłoszenia z podanym indywidualnym adresem e-mail oraz z wymaganymi załącznikami określonymi w karcie zgłoszenia (dostępna na stronie OIPiP w Koszalinie)

 Minimalne wymagania techniczne, które muszą spełnić uczestnicy kursu są następujące:

  • indywidualny adres mailowy, na który RCKiK w Szczecinie prześle na 1-3 dni przed kursem link do logowania z instrukcją
  • zainstalowany program Skype,
  • włączony mikrofon (należy kliknąć odpowiednią ikonę na ekranie) w celu umożliwienia dwukierunkowej łączności w czasie rzeczywistym, co jest wymogiem Rozporządzenia.

Osobom zakwalifikowanym na kurs wysyłamy zawiadomienie o kursie na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail!

W pierwszej kolejności przeszkolone będą osoby, które wykorzystały dwukrotne przedłużenie zaświadczenia.

Osobom, którym kończą się uprawnienia w najbliższym czasie nadal będzie przedłużana ważność zaświadczeń na 6 miesięcy (wersja papierowa po przesłaniu karty zgłoszenia).

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 94 341-11-02

Skip to content