Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Kurs dokształcający dla kadry zarządzającej w ramach projektu – Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatny kurs dokształcający „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych” dla kadry zarządzającej, zatrudnionej w podmiotach leczniczych oraz domach pomocy społecznej.

Kurs dokształcający realizowany jest przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu UE Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22.

  • Termin kursu: 20-21.11.2023 r.
  • Rozpoczęcie kursu: 20.11.2023 r. godz. 9:00
  • Zakończenie kursu: 21.11.2023 godz. 13:00 (po obiedzie)
  • Miejsce kursu: Hotel Qubus w Gdańsku ulica Chmielna 47/52
  • Rejestracja na kurs obywa się w systemie SMK

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w kursie dokształcającym „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych” niezależnie od tego, czy brał udział w innych kursach realizowanych w ramach Projektu.

Uczestnikom kursu zapewniamy:

  • Noclegi (19–21.11.2023 r. – zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem w celu podania potrzebnej liczby noclegów)
  • Wyżywienie (bez kolacji 19 listopada)
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Parking

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ TABLET!

Cel kształcenia:

Celem kursu dokształcającego jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do podejmowania działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem podmiotu leczniczego do realizacji świadczeń zdrowotnych u pacjentów z COVID-19 oraz po jej przebyciu.

Czas trwania kursu:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu wynosi 14 godzin dydaktycznych, w tym wykłady – 9 godzin i zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń – 3 godziny).

Efekty kształcenia:

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu dokształcającego „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby covid-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych”:

1. Zlecenie i pobieranie materiału do badań diagnostycznych (wymazów z nosogardła) w przypadku podejrzenia SARS-CoV-2.

2. Organizowanie i prowadzenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.

3. Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur dotyczących chorób zakaźnych we współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

4. Prowadzenie efektywnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz zespołem interdyscyplinarnym.

5. Rozpoznanie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole terapeutycznym i ich rozwiązywanie.        

Kontakt do organizatora:

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie:

Agnieszka Gieszczyk

tel. 601 523 309 email: a.gieszczyk@wsz.edu.pl

Angelika Radłowska

Tel. 601 217 332 email: a.radlowska@wsz.edu.pl             

Skip to content