Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

II edycja programu certyfikacji Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent

Placówki medyczne mogą zgłaszać się do naszego programu certyfikacyjnego bezpieczeńswa i jakości szpitali do dnia 31 marca 2023 r.

Placówka medyczna, która spełni wymogi otrzyma certyfikat, poświadczający najwyższe europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości.

Skip to content