Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

BEZPŁATNE szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie przystąpiła do Projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Działaniu 7.1 PO WER, który będzie realizowany w najbliższym czasie przez wszystkie Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce. Z bezpłatnych szkoleń w każdej Izbie będzie mogło skorzystać 10% pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych prowadzonym przez Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych.

Zgodnie z założeniami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie z bezpłatnych szkoleń będzie mogło skorzystać 416 pielęgniarek i położnych.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, po przeanalizowaniu zapotrzebowania 
w zakresie bezpłatnego szkolenia podyplomowego wśród członków naszej Izby, wskazała poniżej wymienione kursy:

 1. kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem w trakcie choroby COViD-19 oraz po jej przebyciu (np. terapie w trakcie przebiegu COVID-19, rehabilitacja po COVID-19) dla pielęgniarek – (nowy kurs),
 2. kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek (nowy kurs),
 3. kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek (luty/marzec 2023 r.),
 4. kurs w zakresie komunikacji interpersonalnej w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych (styczeń/luty 2023 r.),
 5. kurs specjalistyczny w zakresie wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 
  (listopad 2022 r.),
 6. kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych (grudzień 2022 r.),
 7. kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych (październik 2022 r.),
 8. kurs specjalistyczny w zakresie wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego 
  u dorosłych dla pielęgniarek i położnych (październik 2022 r.),
 9. kurs specjalistyczny w zakresie wsparcia psychologicznego dla pacjenta i ich rodzin dla pielęgniarek i położnych (nowy kurs),
 10. kurs specjalistyczny w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (z poszerzonym modułem wykonanie i interpretacja USG) dla położnych – (aktualizacja programu kursu),
 11. kurs specjalistyczny w zakresie edukacji w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek (nowy kurs).

Po uzyskaniu szczegółowych informacji na temat realizacji projektu zamieścimy je na stronie internetowej naszej Izby. 

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się na ww. kursy 
poprzez System Monitowania Kształcenia: smk.ezdrowie.gov.pl

Zapraszamy do skorzystania z udziału w projekcie.

Skip to content