Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie wygrała przetarg na organizację BEZPŁATNYCH kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z prośbą o poinformowanie pracowników o możliwości skorzystania z bezpłatnego szkolenia (1 osoba może brać udział w jednej edycji kursu) w zakresie:

  1. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych w terminie: 22.10.2022 r. – 02.01.2023 r. (4 miejsca wolne)
  2. „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych w terminie: 05.11.2022 r. – 21.12.2022 r. (29 miejsc wolnych)
  3. „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka” dla pielęgniarek i położnych w terminie: 02.12.2022 r. – 28.12.2022 r. (30 miejsc wolnych)

Uczestnicy kursów w ramach projektu otrzymają materiały dydaktyczne, książki, skrypty, notesy, długopisy, pendrive. W ramach projektu otrzymują posiłki (obiad), przekąski, napoje. Przewidziane są także dodatkowe gadżety w zależności od kursu ( stetoskopy, odzież ochronna, termokubki itp.).

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o pilne zgłaszanie się kursy specjalistyczne poprzez System Monitowania Kształcenia: www.smk.ezdrowie.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel.: 94 341 11 02

Skip to content