BIP NFZ

"Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy"

czytaj więcej...

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia

czytaj więcej...

Pismo Prezes NRPiP w sprawie priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

czytaj więcej...

Wystąpienie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów, dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz dyrektorów domów pomocy społecznej w sprawie wspierania bezrobotnych pielęgniarek

czytaj więcej...

DEBATA POŚWIĘCONA PROBLEMOM WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE

czytaj więcej...

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

czytaj więcej... 

Sesja - "Pielęgniarka i położna w dobie cyfryzacji"

W nawiązaniu do przekazanej informacji o 22. Międzynarodowym Kongresie Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona Zdrowia" (4-5 kwietnia br.), z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić wszystkie pielęgniarki i położne do udział w Sesji Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych „Pielęgniarka i położna w dobie cyfryzacji”, która odbędzie się 4 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.


Poniżej szczegółowy program wydarzenia, w tym Sesji C „Pielęgniarka i położna w dobie cyfryzacji”. Udział w Sesji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do odpowiednio wcześniejszej rejestracji. Rejestracja na stronie internetowej 
www.osoz.pl/forum2017

 

Program wydarzenia  - pobierz

Rekomendacje i projekt kryteriów oceny tot. długoterminowej opieki medycznej

czytaj więcej...

kryteria oceny - pobierz

Agresywne zachowania pacjenta i osób trzecich - ochrona prawna personelu medycznego

Personel medyczny w trakcie lub w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych często spotyka się z agresywnymi zachowaniami

ze strony pacjenta lub członków jego rodziny. Praktyka wykazuje, że ignorowanie takich zachowań powoduje jedynie ich eskalacjęCzy

polskie prawo oraz stosujące je organy wymiaru sprawiedliwości w sposób wystarczający i skuteczny chronią lekarzy, pielęgniarki, położne,

ratowników medycznych przed takimi sytuacjami? 

Mając na to względzie Europejskie Centrum Edukacyjne organizuje szkolenie :

 

                         Agresywne zachowania pacjenta i osób trzecich - ochrona prawna personelu medycznego

Czytaj więcej: Agresywne zachowania pacjenta i osób trzecich - ochrona prawna personelu medycznego

Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego

Uprzejmie informuję, że w dniach 19-20 maja 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego".

Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, farmaceutów, dietetyków, logopedów, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, osób pracujących w opiece społecznej, instytucjach państwowych, prawników, pedagogów, bioetyków, psychologów, psychoterapeutów, socjologów i wszystkich osób, które związane są zawodowo z tematyką naszego wydarzenia.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Komunikacie nr 1.

Serdecznie zapraszamy  do  udziału  w tym  naukowym wydarzeniu oraz prosimy o przekazanie tej wiadomości osobom, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w konferencji.

czytaj więcej ...

Szanowni Państwo

W imieniu zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym pragnę podziękować wszystkim uczestnikom Forum Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych, jakie miało miejsce 20 stycznia 2017 roku w Warszawie.
Szczególne podziękowania kieruję do ORPiP, które  nie szczędziły wysiłków, by jak najlepiej zorganizować pobyt dla swoich Przedstawicieli.

15 lutego jest obchodzony Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego - święto ustanowione przez Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Bloku Operacyjnego (EORNA)  -  ma na celu głównie promocję tej specjalności. Zwracam się z ogromną prośbą o umieszczenie na stronach ORPiP oraz - jeżeli to możliwe - w biuletynach wydawanych przez ORPiP wiadomości umieszczonych w załączniku.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na dalszą współpracę

Joanna Borzęcka
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

czytaj więcej...