BIP NFZ

Możliwości finansowania przeszkolenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego pielęgniarek i położnych które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich

Pobierz...


 

UWAGA

Przewodnicząca Komisji do spraw pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania  -  Jolanta Herbuś,
zwraca się z prośbą do pielęgniarek szkolnych z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie,
o zgłaszanie się do pracy w komisji w charakterze członkiń.
Kontakt telefoniczny do Pani Jolanty Herbuś tel. 608286311


 

Godziny pracy biura 24.12

Uprzejmie informujemy, że w dniu
24 grudnia 2018 roku (poniedziałek)
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Koszalinie będzie
czynne do godz. 13.00


 

Życzenia Boże Narodzenie 2018


 

Nowy numer Biuletynu

Informujemy, że ukazał się się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego "Morze Spraw".

Zapraszamy do lektury.