BIP NFZ

Projekt ustawy o wyrobach medycznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 4 listopada 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela zgodności - pobierz
Tabela zgodności 2 - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz
Załącznik OSR - pobierz
Załącznik OSR 2 - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

KONSULTACJE do 10.10.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin w terminie do 10 października 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz
Załącznik 1,2,3,4 - pobierz
Załącznik 5 - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KONSULTACJE do 07.10.2019r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

16.10.2019 r. - bezpłatne warsztaty dla pielęgniarek i położnych

“Opieka nad pacjentem z chorobą alzheimera”

więcej...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych

Czytaj więcej...


 

Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii

Informujemy o rozpoczętej czwartej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA)

 

Pismo...
Komunikat...
Plakat...

 


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Czytaj więcej...


 

PACJENT W UJĘCIU MULTIDYSCYPLINARNYM

Serdecznie zapraszamy na konferencję medyczną pt. „PACJENT W UJĘCIU MULTIDYSCYPLINARNYM”, która odbędzie się 19 października 2019r. (sobota). w Kołobrzegu HOTEL BALTIC PLAZA.

Szczegóły w zaproszeniu.


 

Ankieta dotycząca zawodu położnej

Nazywam się Agnieszka Smerdka, jestem położną i studentką Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prowadzę badania na temat zawodu położnej.
Poniżej przesyłam link do ankiety.

Pismo OKW dotyczące wyborów

Pismo OKW dotyczące wyborów...


 

Więcej artykułów…

  1. Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
  2. Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na Konferencję dla pielęgniarek i położnych „Pielęgniarka i Położna 2019”
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
  4. Kurs profilaktyki raka piersi dla pielęgniarek i położnych
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia
  7. Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
  9. 16.10.2019r. - bezpłatne warsztaty dla pielęgniarek i położnych
  10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu ba