BIP NFZ

Biuro nieczynne

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy,
 że w dniu 21 czerwca 2019r. 
 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
będzie nieczynne

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie

Bożena Wojcikiewicz
 


 

Szkolenie: Pielęgnacja i leczenie ran trudno gojących się z zastosowaniem nowoczesnych opatrunków specjalistycznych

Zespół ds. Leczenia Ran i Odleżyn
działający przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinieserdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu

czytaj więcej...


 

Położna - profesjonalna opieka na każdym etapie życia kobiety

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie zaprasza na Konferencję Szkoleniowo-Naukową
"Położna - profesjonalna opieka na każdym etapie życia kobiety"

więcej...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 18.06.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Pismo przewodnie Pani Prezes oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Wyzwanie na najbliższą przyszłość w onkologii – chirurgia wspomagana robotowo i chirurgia rekonstrukcyjna” (20.09.2019, WCO w Poznaniu).

Aktywna strona konferencji, na której znajdują się szczegółowe informacje oraz możliwość rejestrowania się.
Zapraszam: www.kpowo2019.syskonf.pl

Program...


 

Raport badanie opinii młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią dowiedz się więcej

Szanowni Państwo,

Aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych  w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.

Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią. Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”.

 

W załączeniu link do wypowiedzi Pani dr hab. Beaty Pięty, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych na temat badania opinii: 

https://www.youtube.com/watch?v=x2iG2x1GcnQ

Krótkie podsumowanie wyników badania opinii młodych matek na temat laktacji i roli położnej...

List zaproszenie do zapoznania się z wynikami badania opinii...

Badanie Opinie młodych matek na temat karmienia piersią...

Raport Badanie opinii młodych matek_na temat laktacji...


 

Więcej artykułów…

  1. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
  2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w prz
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept
  5. Projekt ustawy  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (MZ 785)
  9. Projekt rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw