BIP NFZ

Dostęp do informacji publicznej

   


 

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) [więcej ...]
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku o Biuletynie Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) [więcej ...]
  • Informacja publiczna, nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniana na wniosek, na zasadach określonych w w/w ustawie [pobierz wniosek ...]
  • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.