Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Wyroby medyczne z punktu widzenia placówek medycznych (szpitali, klinik)

Wyroby medyczne z punktu widzenia placówek medycznych (szpitali, klinik, przychodni)
INFORMACJE:
Miejsce: On-line
Termin:16. grudnia 2022 r. godz. 9.00-13.00
Cena: 549 zł/os (+VAT)
Przy zgłoszeniu do 25. listopada cena to jedyne 499 zł/os!
Prowadzący : Marta Łanoch
Prawniczka specjalizująca się w prawie produktowym, w szczególności koncentrują się na kwestiach prawnych związanych z wprowadzeniem do obrotu oraz reklamą wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków i produktów leczniczych zarówno w Polsce jak i w krajach UE. Doradza w zagadnieniach związanych z klasyfikacją oraz składem produktów, oznakowaniem, reklamą, a także w kwestiach regulacyjnych i związanych z postępowaniami przed organami nadzoru. Wdraża MDR i pomagają dostosować się do nowych regulacji dla wyrobów medycznych.
Szczegóły Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
Program: 1. Rozporządzenie 2017/745:
a) Przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących wyrobów medycznych na poziomie europejskim;
b) Wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób do implantacji, systemy zabiegowe oraz inne ważne definicje przykłady produktów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii;
c) Oznakowanie CE co oznacza, na jakich wyrobach nie umieszcza się oznakowanie zgodności;
d) Systemy i zestawy zabiegowe co mówi o nich rozporządzenie unijne;
e) Identyfikacja wyrobów w łańcuchu dostaw;
f) Europejska baza danych o wyrobach medycznych jakie informacje możemy tam znaleźć;
g) Reguły specjalne klasyfikacji wyrobów medycznych;
h) Karta implantu;
i) Wyroby wykonane na zamówienie;
j) Elektroniczna instrukcja używania wyrobów medycznych rozporządzenie wykonawcze Komisji z grudnia 2021 r.;
k) Okresy przejściowe związane z rozporządzeniem unijnym jakie wyroby mogą być w obrocie.
2. Ustawa o wyrobach medycznych:a) Wyroby produkowane w instytucjach zdrowia publicznego jakie wymagania określa ustawa o wyrobach medycznych;
b) Regeneracja wyrobów jednorazowego użytku. Czy takie wyroby mogą być używane w Polsce?
c) Obowiązek zachowywania i przechowywania kodów UDI oraz przechowywania dokumentacji;
d) Wykaz dystrybutorów wyrobów medycznych oraz rejestracja działalności producentów wyrobów wykonanych na zamówienie;
e) Zgłoszenie poważnego incydentu;
f) Kontrole i inspekcje wynikające z kompetencji URPL;
g) Administracyjne kary pieniężne przewidziane przepisami ustawy o wyrobach medycznych.
3. Reklama wyrobów medycznych z perspektywy placówek medycznych:a) Reklama wyrobów medycznych w świetle ustawy o wyrobach medycznych;
b) Projekt rozporządzenia w sprawie reklamy wyrobów medycznych.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zgłoszenie można wycofać mailem na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. W przypadku wycofania zgłoszenia po tym terminie RES Edukacja s.c. może obciążyć Państwa kosztami w wysokości 80% ceny.
2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział jest opłacane ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu wydarzenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom wraz z materiałami.
3. Najpóźniej na 3 dni przed terminem wydarzenia, na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostaną przesłane informacje dotyczące tego, czy wydarzenie odbędzie się w wyznaczonym terminie. W przypadku potwierdzenia uczestnictwa, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. Jeśli nie otrzymają Państwo jakichkolwiek informacji zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem: 518 192 393.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu, w przypadku małej ilości zgłoszeń.
5. Aby nie otrzymywać w przyszłości informacji o organizowanych webinarach zalecamy przesłanie wiadomość z tematem “STOP ” na adres msobolewska@res.edu.pl .
6. SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
-W oparciu o profesjonalna platformę szkoleniową
-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY POPRZEZ:
1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem res@res.edu.pl
2. Wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na dole strony każdego webinaru.
Opiekun: Sylwia Głowacka, tel. 504 268 795, e-mail : sglowacka@res.edu.pl
DANE ORGANIZATORA
RES EDUKACJA – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c.
ul. Białostoczek 15/35 ,
15-869 Białystok
biuro@res.edu.pl, faks: 85 87 42 011
tel. 798-301-329, 518 192 393
NIP: 5423316405 REGON: 380410137
Zapraszamy serdecznie! Masz dość wiadomości? Wyślij maila poprzez poniższy odsyłacz: Proszę nie wysyłać informacji tego typu
Skip to content