Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rozliczenie świadczeń onkologicznych oraz karta DiLO w praktyce

Krajowa Sieć Onkologiczna

24 października Poznań – potwierdzony termin
21 listopada Warszawa

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej zakłada, że każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Podmioty w Krajowej Sieci Onkologicznej mają obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.
Zapraszamy na szkolenie stacjonarne prowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.
Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzącego szkolenie, będącego m.in. członkiem zespołu do spraw wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej powołanym w styczniu tego roku przez Ministra zdrowia oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. PROGRAM 1. Podstawowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej: – Kwalifikacja do Krajowej Sieci Onkologicznej. – Zmiany oraz obowiązki związane z wdrożeniem Krajowej Sieci Onkologicznej. –  Finansowanie Krajowej Sieci Onkologicznej.  2. Rozliczenie świadczeń onkologicznych w Praktyce: – Ścieżka pacjenta, a rozliczenie Pakietu Onkologicznego. – Jak optymalnie rozliczyć porady / hospitalizacje z rozpoznaniem onkologicznym.  3. Kompleksowa Opieka Onkologiczna /zasady, rozliczenie/.
CENA 
590 zł netto*/os.  (godz. 9:15-16:15) 650 zł netto*/os. – przy zgłoszeniach w ostatnim tygodniu przed spotkaniem *Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publ. w min. 70% zwolnione są z podatku VAT karta zgłoszeniowa
KONTAKT

 Monika Kiszka
 monika.kiszka@agamon.biz
tel.: 501-521-784, 509-896-162 Polecamy również:  Kontraktowanie świadczeń NFZ Katowice – 20 października 2023r. online – 26 października 2023r. (potwierdzony termin)  Praktyczne aspekty pracy koordynatora leczenia onkologicznego online – 27 listopada 2023r. Kontrola UODO w podmiocie leczniczym – Jak wykazać zgodność z RODO? 
online – 11 października 2023r. (potwierdzony termin)   Realizacja i kontrola umowy z NFZ online – 5 grudnia 2023r. Czas pracy w podmiotach leczniczych online – 20 listopada 2023r.
Statystyka i prowadzenie archiwum w podmiocie leczniczym
online – 26 stycznia 2024r.  
Skip to content