Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wdrażanie i realizacja procedury Niebieska Karta przez pracowników ochrony zdrowia.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wdrażanie i realizacja procedury Niebieska Karta przez pracowników ochrony zdrowia.
INFORMACJE:
Terminy:
09. września 2022
godz. 10.00-15.00
Miejsce: Warszawa , Centrum Szkoleniowe Aleje
Aleje Jerozolimskie 51
Cena: 450 zł/os (+VAT)
Przy zgłoszeniu do 05. września cena to jedyne 420 zł/os!Szczegóły09.09 
RES Edukacja zapewnia materiały szkoleniowe wraz z długopisem i notesem oraz przerwę kawową. 23. września godz. 9.00-13.00
Miejsce: On-line
Cena: 325
zł/os (+VAT)
Przy zgłoszeniu do 05. września cena to jedyne 305 zł/os!Szczegóły23.09
 
TRENER:
Adam Mołdoch –
Praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie m.in. na stanowisku pracownik socjalny. Trener licznych szkoleń i uczestnik wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  Formularz zgłoszeniowy (pobierz)  
Program: -Co to jest procedura Niebieskie Karty ?;
Podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie . Warunek konieczny do wdrożenia Procedury NK przez przedstawicieli zawodów medycznych?;
-Formy/rodzaje przemocy. Omówienie poszczególnych form;
Przemoc a Konflikt. Rozróżnienie pojęć;
-Zawody medyczne uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty?;
-Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?;
W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?;
-Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty;
Niebieska Karta A. Omówienie formularza, zasad wypełniania oraz najczęściej popełnianych błędów w jego sporządzaniu;
-Osoby małoletnie a procedura NK;
-Terminy ustawowe w procedurze NK;
-Formularz A a nieobecność osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy;
-Zadania Grup Roboczych, z udziałem przedstawicieli ochrony zdrowia;
-Indywidualny Plan Pomocy, opracowany przez Grupę Roboczą, z udziałem przedstawiciela ochrony zdrowia;
Niebieska Karta B. Przekazanie pacjentowi formularza NK B.
-Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK przez przedstawicieli ochrony zdrowia;
-Notatki przedstawicieli ochrony zdrowia w ramach procedury NK;
-Treść zawiadomienia do Policji o wdrożeniu procedury;
-Brak współpracy w ramach procedury NK; Czy brak współpracy wstrzymuje realizację procedury NK?;
-Dokumentowanie czynności uprawnionych przedstawicieli ochrony zdrowia, w ramach procedury NK;
-Procedura NK dla osób nie mieszkających razem. Czy fakt oddzielnego zamieszkiwania lub zmiany miejsca zamieszkania przez osobę podejrzewaną o doświadczania i stosowanie przemocy, wstrzymuje realizację Procedury NK?;
-Procedura NK w stosunku do obcokrajowca. Czy można wdrożyć procedurę NK wobec obcokrajowca?;
-Jak postąpić gdy osoba podejrzewana o doświadczanie przemocy mieszka w innej gminie niż osoba podejrzewana o stosowanie przemocy?;
-Pismo o wgląd w sytuację rodzinną. Dobrowolność czy obowiązek ZI/GR?;
Niebieska Karta C; Omówienie formularza i zasad wypełniania;
Niebieska Karta D; Omówienie formularza i zasad wypełniania;
-Formularz NK D data urodzenia czy wiek osoby (RODO)?;
-Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w procedurze NK;
-Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR?. Czy możemy dopuścić profesjonalnego pełnomocnika do Posiedzenia ZI/GR a jeżeli nie to na jakie przepisy należy się powołać?;
-Dokumentacja do zamknięcia procedury NK;
-Przesłanka uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy . Wyjaśnienie pojęcia;
-Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta;
-Podejmowane działania po zamknięciu procedury NK ( monitoring);
-Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy. Zasady i warunki udostępnienia dokumentacji;
-Postępowanie Cywilne a dokumentacja NK;
Udostępnianie dokumentacji Policji;
-Dokumentacja NK na potrzeby innych urzędów/organizacji. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK;
-Następstwa u ofiar przemocy w rodzinie;
-Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z dnia 30.11.2020r. Omówienie zmian;
Pro-oblemy w realizacji Procedury NK oraz dobre praktyki;
-Projekt nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Omówienie proponowanych zmian, z punktu widzenia realizatorów procedury;
Wnioski i Dyskusja
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zgłoszenie można wycofać mailem na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. W przypadku wycofania zgłoszenia po tym terminie RES Edukacja s.c. może obciążyć Państwa kosztami w wysokości 80% ceny.
2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział jest opłacane ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu wydarzenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom wraz z materiałami.
3. Najpóźniej na 3 dni przed terminem wydarzenia, na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostaną przesłane informacje dotyczące tego, czy wydarzenie odbędzie się w wyznaczonym terminie. W przypadku potwierdzenia uczestnictwa, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. Jeśli nie otrzymają Państwo jakichkolwiek informacji zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem: 518 192 393.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu, w przypadku małej ilości zgłoszeń.
5. Aby nie otrzymywać w przyszłości informacji o organizowanych webinarach zalecamy przesłanie wiadomość z tematem “STOP ” na adres res@res.edu.pl .
6. SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE
-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
-W oparciu o profesjonalna platformę szkoleniową
-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY POPRZEZ:
1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem res@res.edu.pl
2. Wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na dole strony każdego webinaru.
Opiekun: Elwira Grygorczuk, tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
DANE ORGANIZATORA
RES EDUKACJA – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c.
ul. Białostoczek 15/35 ,
15-869 Białystok
biuro@res.edu.pl, faks: 85 87 42 011
tel. 798-301-329, 518 192 393
NIP: 5423316405 REGON: 380410137
Zapraszamy serdecznie! Masz dość wiadomości? Wyślij maila poprzez poniższy odsyłacz: Proszę nie wysyłać informacji tego typu
Skip to content