Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Kontraktowanie świadczeń NFZ

Kontraktowanie świadczeń NFZ
  Terminy online: 24 marca 2023r. 16 maja 2023r.     Cena: 450 zł netto*/os.  
szkolenie on-line   *Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT.   Zajęcia w godzinach: 09:00 – 15:30     Kontakt Centrum Szkoleniowe AGAMON
Agnieszka Mieszczak

kom: 512 640 837 tel. 33 487 66 28 
fax. 33 487 66 89 
tel./fax.: 33 818 22 33
szkolenia@agamon.biz
 
Aby zwiększyć szanse na uzyskanie kontraktowania świadczeń z NFZ, zarządcy placówki muszą dowiedzieć się, jak przeprowadzane są tego typu konkursy oraz jak uniknąć błędów, które mogą przekreślić okazję na uzyskanie tego typu świadczeń.   Jakie informacje można uzyskać podczas szkolenia? Nasz specjalista przekaże Państwu następujące wiadomości: jak przygotować się do konkursów, aby zwiększyć szansę uzyskania kontraktu z NFZ, jak wygląda przebieg postępowania konkursowego, jak prawidłowo przygotować ofertę, jak uniknąć błędów formalnych, które na długo niweczą możliwość udzielania przez NFZ świadczeń w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.    
  Program 1.Kalendarz kontraktowania świadczeń i omówienie możliwości dalszego aneksowania umów przez NFZ. 2. Jakie są szanse nowego oferenta, który w przeszłości nie był świadczeniodawcą NFZ w danym rodzaju/zakresie świadczeń. 3. Przygotowujemy ofertę: czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ, jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca i wiedza oferenta o warunkach kontraktowania. 4. Zasady kontraktowania: przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania, pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć, różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert. 5. Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć, interpretacje Ministra Zdrowia. 6. Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie. 7. Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia: pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu, kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć, kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny, lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń, kryterium certyfikatu – omówienie, kiedy wykazywać podwykonawcę, kryterium prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i EDM, odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców, harmonogram czasu pracy, współpraca z AOTMiT, kryterium ciągłości, kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie. 8. Ujemne punkty w ofercie: przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie, negatywne skutki przeprowadzanych przez NFZ kontroli i weryfikacji. 9. Przesłanki odrzucenia oferty: Nowa przesłanka  – omówienie systemu IOWISZ po zmianach prawa od grudnia 2020 r.  i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych. 10. Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ: techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp., część jawna i niejawna postępowania, weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić, terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ, przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta, najczęściej popełniane błędy przez oferentów.   11. Postępowanie odwoławcze: protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania, podstawa i treść protestu i odwołania, terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie, sąd administracyjny – procedura, jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych, dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym.
  Prelegent     Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.  
  Kliknij i wypełnij formularz online:   ON-LINE – 24 marca 2023r. ON-LINE – 16 maja 2023r.     lub pobierz: Karta zgłoszeniowa na szkolenieOświadczenie zwolnienia z podatku VAT
  Polecamy również   Elektroniczna dokumentacja medyczna – rozporządzenia Ministra Zdrowia i przepisy ustaw ON-LINE – 15 maja 2023r.   Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń w ramach umów z NFZ ŁÓDŹ – 10 marca 2023r.   Czas pracy w podmiotach leczniczych ON-LINE – 08 maja 2023r.   Zarządzanie jakością w placówce medycznej Nowa ustawa o jakości w ochronie zdrowia – zmiany dla świadczeniodawców ON-LINE – 25 maja 2023r.   Profesjonalna obsługa rejestracji w placówce medycznej Jak dbać o wysoką jakość obsługi pacjenta? Jak właściwie interpretować przepisy prawa dotyczące dokumentacji medycznej? ON-LINE – 24 kwietnia 2023r.   Statystyka i prowadzenie archiwum w podmiocie leczniczym ON-LINE – 19 maja 2023r.   Obsługa i rozliczanie karty DiLO ON-LINE – 29 marca 2023r.   Realizacja i kontrola umowy z NFZ KRAKÓW – 28 marca 2023r. ON-LINE – 20 kwietnia 2023r.   Karta DiLO w praktyce Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej KATOWICE – 17 marca 2023r.   Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w podmiocie leczniczym Jak wykazać zgodność z RODO ON-LINE – 10 października 2023r.   Rola pracownika rejestracji medycznej w ujęciu praktycznym ON-LINE – 13 czerwca 2023r.  
Skip to content