Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Karta DiLO w praktyce_szkolenie ON-LINE

 

Karta DiLO w praktyce

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej

Termin ON-LINE:

20 maja 2022r. 

Cena:

390* zł netto/os.  
szkolenie on-line

*podmioty finansujące usługę
w min. 70% ze środków publicznych
są zwolnione z VAT

Kontakt

Centrum Szkoleniowe AGAMON
Agnieszka Mieszczak

kom: 512 640 837

tel. 33 487 66 28 
fax. 33 487 66 89 
tel./fax.: 33 818 22 33
szkolenia@agamon.biz

 

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej wprowadza nową strukturę organizacyjną i nowy model zarządzania opieką onkologiczną, które mają usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie utworzą KSO.

Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń w zakresie opieki onkologicznej finansowanych ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Udział w szkoleniu stanowić będzie nie tylko podstawę do poprawy bieżącej pracy uczestników w placówkach medycznych, ale także nabycie umiejętności dotyczących optymalizacji przychodu poprzez korzystne rozliczenie świadczeń z NFZ.

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzącego szkolenie, który posiada duże doświadczenie w organizacji oraz rozliczaniu świadczeń onkologicznych ponieważ czynnie uczestniczy we wdrożeniu założeń pilotażu krajowej sieci onkologicznej na Dolnym Śląsku.

 Program

  1. Jak wystawiać kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – kto, kiedy i do kogo może wystawić kartę DiLO.
  2. Ścieżka pacjenta z kartą DiLO (Etapy diagnostyki i leczenia w ramach pakietu onkologicznego).
  3. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny – konsylium.
  4. Rola koordynatora w diagnostyce i leczeniu onkologicznym.
  5. Praktyczne zagadnienia dotyczące obsługi karty DiLO.
  6. Kodowanie i rozliczenie świadczeń onkologicznych (czyli karta DiLO i nie tylko).
  7. Kompleksowa Opieka Onkologiczna (KON-Pierś, KON-JG) – wymogi, ścieżka pacjenta, kodowanie.
  8. Założenia Krajowej Sieci Onkologicznej.
  9. Odpowiedź na pytania zadawane w trakcie szkolenia.

Prelegent

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
Wieloletni pracownik Działu Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od kilkunastu lat pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii.Pełnomocnik ds. Pakietu Onkologicznego. Odpowiedzialny za organizację i rozliczenie świadczeń udzielonych w ramach Pakietu Onkologicznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Obecnie na stanowisku Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych. Czynnie uczestniczy we wdrożeniu założeń pilotażu krajowej sieci onkologicznej na Dolnym Śląsku.

 

Kliknij i wypełnij formularz online:

20 maja 2022 r.

lub pobierz:

Karta zgłoszeniowa na szkolenie
Oświadczenie zwolnienia z podatku VAT

 

 

Skip to content