Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Struktura organizacyjna OIPiP w Koszalinie

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
mgr Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Stolarek

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Małgorzata Szmit

Podstawa Prawna: USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r.o samorządzie pielęgniarek i położnych.(Dz. U. z dnia 14 maja 1991 r.)

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Skład Prezydium Okręgowej Rady

1. Bożena Wojcikiewicz – Przewodnicząca ORPiP
2. Justyna Laska – Wiceprzewodnicząca ORPiP 
3. Zdzisław Piekarski – Wiceprzewodniczący ORPiP
4. Krystyna Morawska – Sekretarz ORPiP
5. Katarzyna Nowak – Skarbnik ORPiP
6. Anna Burdziej – członek ORPiP 
7. Krystyna Szczerbińska – członek ORPiP 

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Ataman Renata
2.    Burdziej Anna
3.    Chojnowska Anna
4.    Herbuś Jolanta
5.    Kruk Izabela
6.    Kuszmar Grażyna
7.    Laska Justyna
8.    Morawska Krystyna
9.    Margas Grażyna
10.    Nowak Katarzyna
11.    Piekarski Zdzisław
12.    Rek Irena
13.    Szczerbińska Krystyna
14.    Zagowałko Jolanta
15.    Żebrowska Elżbieta

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. Bralewska Danuta
 2. Kamińska Lucyna
 3. Mroczek Katarzyna
 4. Osuch Katarzyna

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca:  Kiekisz Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Bas Mirosława
 2. Fenkanin Dorota
 3. Janiszewska Agnieszka
 4. Jabłońska-Sienkiewicz Beata
 5. Knap Agata
 6. Krężlewicz Jadwiga
 7. Książek Bożena
 8. Lewandowska Monika

ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Dżuga Agnieszka
 2. Maciąg Irena
 3. Szyska Elżbieta
 4. Wojewska Danuta

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Małgorzata Szmit

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

 1. Dżuga Agnieszka
 2. Maciąg Irena
 3. Szyska Elżbieta
 4. Wojewska Danuta
Skip to content