Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Bezpieczna dezynfekcja „Kontrola i nadzór podmiotów medycznych przez Państwową Inspekcję Sanitarną” 29 września godz. 18.00

Szczegóły szkolenia na:

https://nipip.pl/bezpieczna-dezynfekcja-kontrola-i-nadzor-podmiotow-medycznych-przez-panstwowa-inspekcje-sanitarna-29-wrzesnia-godz-18-00/

Skip to content