Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa – CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA „BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM”

ZAPROSZENIE
Instytut Nauk o Zdrowiu, Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Serdecznie zaprasza do udziału
w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Szkoleniowej
CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA „BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM”
w dniach 20 – 21.10.2023 roku
w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Małopolska Uczelnia Państwowa
imienia rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 8
32-600 Oświęcim
Komitet Organizacyjny Konferencji
Instytut Nauk o Zdrowiu
tel.: +48 33 843 06 91
faks: +48 33 843 05 30
uczelniaoswiecim.edu.pl

Skip to content