Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Pani mgr Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Stolarek

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Małgorzata Szmit

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

PRZEWODNICZĄCA:
mgr Bożena Wojcikiewicz

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

 1. Ataman Renata
 2. Burdziej Anna
 3. Chojnowska Anna
 4. Herbuś Jolanta
 5. Kruk Izabela
 6. Kuszmar Grażyna
 7. Laska Justyna
 8. Morawska Krystyna
 9. Margas Grażyna
 10. Nowak Katarzyna
 11. Piekarski Zdzisław
 12. Rek Irena
 13. Szczerbińska Krystyna
 14. Zagawałko Jolanta
 15. Żebrowska Elżbieta

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Knap Agata
 2. Fenkanin Dorota
 3. Krężlewicz Jadwiga
 4. Lewandowska Monika
 5. Bas Mirosława
 6. Janiszewska Agnieszka
 7. Książek Bożena
 8. Jabłońska-Sienkiewicz Beata

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. Bralewska Danuta
 2. Kamińska Lucyna
 3. Mroczek Katarzyna
 4. Osuch Katarzyna

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • Małgorzata Szmit

ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Wojewska Danuta
 2. Maciąg Irena
 3. Dżuga Agnieszka
 4. Szyska Elżbieta

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Skład Prezydium Okręgowej Rady

 1. Bożena Wojcikiewicz – Przewodnicząca
 2. Justyna Laska – Wiceprzewodnicząca
 3. Zdzisław Piekarski – Wiceprzewodniczący
 4. Krystyna Morawska – Sekretarz
 5. Katarzyna Nowak – Skarbnik
 6. Krystyna Szczerbińska – członek Prezydium
 7. Anna Burdziej – członek Prezydium

Harmonogram posiedzeń Prezydium i ORPiP 2020

Harmonogram posiedzeń NRPiP, Prezydium NRPiP w 2019 r.

KOMISJE I ZESPOŁY

 • Komisja Kształcenia i refundacji kosztów kształcenia – przewodnicząca Anna Burdziej
 • Komisja Socjalna – przewodnicząca Krystyna Szczerbińska
 • Komisja ds.przeszkolenia po 5-letniej przerwie wykonywania zawodu – Katarzyna Nowak
 • Komisja ds. położnych – przewodnicząca Justyna Laska
 • Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej – przewodnicząca Jolanta Zagowałko
 • Komisja ds. nadzoru nad indywidualnymi i grupowymi praktykami pielęgniarek i położnych – przewodnicząca Renata Ataman
 • Komisja opieki długoterminowej – przewodnicząca Bogumiła Aziewicz-Gabis
 • Komisja ds uznawania kwalifikacji – przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz
 • Zespół pielęgniarek epidemiologicznych – przewodnicząca Grażyna Wiśniewska
 • Zespół redakcyjny biuletynu – przewodnicząca Grażyna Margas
 • Zespół ds. odleżyn i leczenia ran przewlekłych – przewodnicząca Danuta Bralewska
Skip to content