Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelę proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie 7 grudnia 2022 r. Projekt OSR Tabela do uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 5 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabela prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  5 grudnia 2022 r. Pismo przewodnie Projekt OSR Tabela do uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  7 grudnia 2022 r. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu “Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu “Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 24 listopada 2022 r. Projekt OSR Tabela do uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenia w sprawie: sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenia w sprawie: sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 5 grudnia 2022 r. Zarządzenie i uzasadnienie OSR Tabela do uwag Załącznik 1 Załacznik 1a ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 5 grudnia 2022 r. Pismo przewodnie Projekt OSR Tabela do uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rządowy projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rządowy projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 19 listopada 2022 r. Projekt Tabela do uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie w terminie  do 17 listopada 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt . Tabela do uwag . OSR . ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Uwagi lub brak uwag proszę o przesłanie zgodnie z załączoną tabelą na adres: izba@oipip-koszalin.org w ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie w terminie do 8 listopada 2022 r. na aadres: ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy przedstawiony o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym

  Projekt ustawy przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 7 listopada 2022 r. Pismo przewodnie Projekt Tabela do uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ankieta potrzeb szkoleniowych dla programu zapobiegania zachowaniom samobójczym

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy ankietę potrzeb szkoleniowych, przygotowaną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym – zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Uwagi lub brak uwag proszę o przesłanie zgodnie z załączoną tabelą w terminie do 24 października 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content