Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rządowy projekt o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie w terminie do 25 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Pismo (.pdf) Ustawa (.doc) Uzasadnienie (.doc) Tabela do uwag (.xls) ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie w terminie do  21 lipca 2022 r. na adres; izba@oipip-koszalin.org Projekt (.pdf) Tabela (.xls) OSR (.doc) ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie  do 11 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Pismo Projekt OSR Uzasadnienie Tabela uwag Zał. 1 Zał. 2 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załaczoną tabelą prosze o przesłanie w terminie  do 11 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Pismo (.pdf) Projekt (.doc) OSR (.doc) Uzasadnienie (.doc) Tabela (.xls) Zal. 1 (.xls) Zal. 2 (.xls) ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 13 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Pismo przewodnie Projekt zarządzenia Ocena skutków Uzasadnienia Tabela uwag Zał. nr 1 Zał. nr 2 Zał. nr 3 Zał. nr 4 Zał. nr 5 Zał. nr 6 Zał. nr 7 Zał. nr 8 Zał. ... ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 15 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza zgłoszenia poważnego incydentu

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 1 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 1 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 4 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 17 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 12 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 14 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 20 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat dotyczących wyrobów medycznych

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 15 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 22 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej: “Wykonywanie protez kończyn dolnych metodą podciśnieniową”

Opinię nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia ww. kwalifikacji rynkowej do ZSK zgodnie z załączonym formularzem, w terminie do dnia 4 lipca 2022 r. przesłać na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 21 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 10 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org. ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content