Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do  14 kwietnia 20023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt ustawy Tabela uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy nazwy uczelni państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy nazwy uczelni państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje do 3.04.2023 r. Projekt ustawy Tabela uwag Pismo przewodnie ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rządowy projekt ustawy o aplikacji mObywatel

W załączeniu przesyłamy pismo przewodnie oraz rządowy projekt ustawy oaplikacji mObywatel. Konsultacje do 29.03.2023 r. Projekt Pismo przewodnie Tabela uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz projekt ustawy o krwiodawstwiei krwiolecznictwie. Projekt Pismo przewodnie Tabela uwag OSR Załączniki ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów.

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów. Projekt Pismo przewodnie Tabela uwag Załączniki ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt dokumentu pn. “Zakres wsparcia zmian struktury organizacyjnej szpitali powiatowych w zakresie opieki długoterminowej lub geriatrycznej na poziomie lokalnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Projekt dokumentu pn. “Zakres wsparcia zmian struktury organizacyjnej szpitali powiatowych w zakresie opieki długoterminowej lub geriatrycznej na poziomie lokalnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – miernika DL2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Uwagi lub ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 20 marca 2023 r. PROJEKT Tabela uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz innych ustaw.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie w terminie do 27 lutego 2023r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt Tabela uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

II edycja programu certyfikacji Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent

Placówki medyczne mogą zgłaszać się do naszego programu certyfikacyjnego bezpieczeńswa i jakości szpitali do dnia 31 marca 2023 r. Placówka medyczna, która spełni wymogi otrzyma certyfikat, poświadczający najwyższe europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości. Pismo przewodnie ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 6 marca 2023 r. Projekt Tabela ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Uwagi lub brak uwag prosze o przesłanie zgodnie z załączoną tabelą na adres: izba@oipip-koszalin.org w ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie w terminie do 10 lutego 2023 r. na adres: ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie w terminie do 24 lutego 2023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt OSR Tabela uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org  w terminie  do 10 lutego 2023 r. ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. uwagi lub brak uwag zgodnie z załaczoną tabela prosze o przesłanie w terminie do 24 lutego 2023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt OSR Tabela uwag ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie w terminie do 10 lutego 2023 r. na adres: ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content