Start
 

Zaproszenie do udziału w projekcie Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)

Zaproszenie dla Pielęgniarek i Położnych
prowadzących własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie

Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)
Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach

Szkolenia dla Przedsiębiorców oraz ich pracowników są bezpłatne (jedyny koszt - to koszt dojazdu).

Czytaj całość…
 
 

UWAGA !!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie:

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla położnych

w przewidywanym terminie: 22.05 - 02.12.2015r.

(przerwa 07-08.2015r.)

miejsce odbywania kursu: Koszalin


Osoby zainteresowane kursami prosimy o jak najszybsze składanie kart zgłoszeń!

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (94) 341-11-02.

 
BEZPŁATNY DOSTĘP DO WIRTUALNEJ CZYTELNI IBUK LIBRA

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Czytaj całość…
 

Komunikat 

dot: aktualizacji obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w ramach indywidualnych i grupowych praktyk

czytaj całość

 

Uwaga!
 zmiana przepisów  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.


Z dniem 11 września 2014r. wchodzi  w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2014.1136)

Ustawa wprowadza zmiany do poniższych aktów prawnych:
 1) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.
     1039, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
    publicznych( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
   przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.Nr 122,poz. 696, z późn. zm.).

czytaj dalej...

 

Ważne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom które założyły działalność leczniczą, ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w której rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Więcej informacji na stronie CEIDG

czytaj więcej...