BIP NFZ

Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2019 r.

W związku z ogłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zapytaniem ofertowym na:„Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2019 roku ", zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnię w Państwa siedzibie, przesłanego w załączeniu zapytania ofertowego oraz poinformowanie osób, które byłby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej.

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2019 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761).

         Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu, należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 lipca 2019 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.plw zakładcezamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

 

Sekretariat

Tel.: +48 22 592 34 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


III Forum Pielęgniarki i Położnej 11-12.10.2019 r. Szczyrk

więcej informacji na stronie www.fpp.edu.pl


 

Msza Rocznicowa

5 lipca br. o godz. 18.00 w Bydgoszczy odbędzie się Msza Rocznicowa za duszę śp. Ewy Kowalskiej, pielęgniarki, byłej przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, członka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Msza odbędzie się w Kościele Garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej 2.

W imieniu Rodziny zmarłej zapraszamy.

Z poważaniem

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji San

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 10.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 10.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 08.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Załącznik - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 05.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 05.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Zaproszenie do udziału pielęgniarek w badaniu europejskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w środowisku pielęgniarek,  fizjoterapeutów i innych specjalistów, rownież lekarzy uczestniczących w kompleksowej terapii pacjentów reumatologicznych, poniższej ankiety, opracowanej przez grupę roboczą EULAR (Health Professional) - Study Group for Patient Education (STOPE).

Ankieta odnosi się do rekomendacji EULAR, dotyczących edukacji pacjentów w chorobach zapalnych stawów (Zangi HA, Ndosi M, Adams J, et al. EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2015; 74 (6): 954-962 doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206807).

 

W ramach pracy grupy roboczej, zgodnie z przyjętą procedurą, rekomendacje zostały przetłumaczone na różne języki, w tym również język polski. Celem niniejszego badania jest poznanie opinii profesjonalistów zdrowia odnośnie tych zaleceń.

 

https://bristol.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eeqnfiwOMg1LjRb


 

Opinia ws.podawania leku Olfen, Diclorario w placówkach POZ

Pismo przewodnie...

Opinia Konsultanta Krajowego...


 

REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,

badanie ankieto­we „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone w 2018 roku wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną zbyt wczesnego rezygno­wania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak wystarczają­cej ilości pokarmu (u prawie 40% respondentek). Wśród kolejnych powodów wskazanych przez ankietowane znalazły się: brak odpowiedniej wiedzy o zaletach i korzyściach karmienia naturalnego, przekonanie, że jest ono zbyt czasochłonne, a także występująca choroba i/lub hospitalizacja dziecka. Tendencję tę potwierdza­ją również inne niezależne badania realizowane w Polsce i za granicą, w których niewystarcza­jącą ilość pokarmu jako główną przyczynę rezygnacji z karmienia piersią wskazała podob­na liczba ankietowanych kobiet.

Czytaj więcej: REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA...

Więcej artykułów…

  1. Projekt pisma NIPiP oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozwiązania problemu kontynuowania wzrostów wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych po 31-08-2019 r
  2. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wo
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
  7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw
  8. Pielęgniarka i położna w obecnym systemie ochrony zdrowia - kompetencje, uprawnienia a jakość
  9. Recepty bez tajemnic - warsztaty dla pielęgniarek i położnych
  10. VII Konferencja w ramach debaty "Wspólnie dla Zdrowia"