BIP NFZ

Apel wojewody zachodniopomorskiego do pielęgniarek i położnych

Na prośbę Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z potrzebą dodatkowego zaangażowania pielęgniarek i położnych do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii, zwracamy się z  do Pielęgniarek i Położnych o pomoc i dobrowolne wsparcie Koleżanek i Kolegów pracujących przy pacjentach z COWID – 19.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń utworzona zostanie lista pielęgniarek i położnych , którzy będą kierowani przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ze zwróceniem uwagi na warunki określone w art.47 ust.3 ustawy które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy.

Zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii prosimy przesyłać bezpośrednio na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p   lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 797855834 (również w sobotę i niedzielę); 914303312; 914303321 lub kierując zapytania drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Komunikat CKPPiP z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie metod realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Więcej...


 

Komunikat CKPPiP

http://www.ckppip.edu.pl/news/386/121/komunikat/d,zam_pub_all.html

mar 23, 2020

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458), w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób uczestniczących:

  1. w specjalizacji, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania specjalizacji.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

  1.  w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych Dyrektor Centrum, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania tego kursu.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego

Ww. wnioski należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


 

Adwokaci służbie zdrowia

więcej...


 

Aktualne rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario)

odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19.

Wytyczne...


 

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej...


 

Covid 19. NRPiP INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Informacje dla pielęgniarek i położnych na stronach NRPiP – link


 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia rpidemicznego w związku z za

Więcej...