BIP NFZ

Pismo Departamentu Matki i Dziecka w sprawie dodatkowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom

czytaj więcej...

Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów (tzw. RODO).

Jak powinny przygotować się do nadchodzących zmian PODMIOTY MEDYCZNE? 

czytaj więcej...

karta zgłoszeniowa - pobierz

Komunikat

Dotyczy:
 pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej
 jako indywidualną praktykę

 

Od dnia 15 lipca 2016 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
 o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.960)
zniesiony został  obowiązek przedkładania  Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych jako organowi prowadzącemu rejestr praktyk zawodowych umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Powyższa zmiana  nie zwalnia  jednak z obowiązku określonego w art. 19 ust.1. pkt.7  ustawy z dnia 11 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.160.) to jest obowiązku zawarcia  umowy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  w  zakresie określonym
art. 25 ust.1 pkt.1. ustawy.

Nabór na bezpłatny kurs "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"

czytaj więcej...

Pierwsze w Polsce badanie opinii 1000 położnych 5000 pacjentek

czytaj więcej...

Postępowanie z raną przewlekłą

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie zaprasza na jednodniową konferencję naukowo-szkoleniową "Postępowanie z raną przewlekłą"

Konferencja rozpocznie się 21 czerwca 2018 roku (czwartek) czytaj więcej...

Spotkanie robocze przedstawicieli pielęgniarek i położnych z Ministrem Zdrowia w sprawie strategii - 2018.01.26

czytaj więcej...

Ankieta dotycząca wypisywania recept

czytaj więcej...

NURSEUM

Szanowni Państwo

Nurseum sp. z.o.o, twórca Terminarza Medycznego NURSEUM, czyli pierwszej w Polsce aplikacji ułatwiającej pracę pielęgniarek i położnych, organizuje wspólnie z jednym z czołowych dystrybutorów wyrobów farmaceutycznych akcję edukacyjną dot. prawidłowej pielęgnacji dolegliwości stomijnych. Do 14 stycznia br. trwa nabór pielęgniarek zainteresowanych płatnym udziałem w akcji.

czytaj więcej...

12 Edycja Ogólnopolskiego KONKURSU dla podmiotów Rynku Zdrowia i farmacji.

Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu LIDERZY OCHRONY ZDROWIA 2018

czytaj więcej ...

Nabór na semestr letni 2017/2018

Nabór PWSZ w Koszalinie