BIP NFZ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

KONSULTACJE SPOŁECZNE do dnia 14.01.2020 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Załącznik 1 - pobierz
Załącznik 2 Umowa - pobierz
Załącznik do umowy 1 - pobierz
Załącznik do umowy 2 - pobierz
Załącznik do umowy 3 - pobierz
Załącznik do umowy 4 - pobierz
Załącznik 3 - pobierz
Załącznik 4 - pobierz
Tabela - pobierz


 

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award)

Miło mi poinformować, że laureatką konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award) 2019 została pani Agnieszka Napieralska studentka trzeciego roku studiów pielęgniarskich z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zwycięski pomysł „Video instruktaż” ma na celu opracowanie przez pielęgniarki biblioteki filmów edukacyjnych, dedykowanych rodzinom opiekującym się pacjentem w warunkach domowych.  

Uzasadnienie wyboru Komisji Konkursowej:

"Agnieszka zaimponowała członkom jury w Polsce szczerym zaangażowaniem i zainteresowaniem pielęgniarstwem jako zawodem. Podobnie jak sam projekt Queen Silvia Nursing Award ma na celu obalenie wszelkich stereotypów na temat pielęgniarek i zachęcenie innych osób do podjęcia studiów pielęgniarskich poprzez jej blog w mediach społecznościowych. Agnieszka zidentyfikowała bardzo istotne wyzwanie dla członków rodzin osób starszych w Polsce i zaproponowała inteligentne i praktyczne rozwiązanie - specjalny pomysł wideo tutorialu z udziałem pielęgniarek prezentujący konkretne instrukcje dotyczące opieki wykonywanej w domu".

W konkursie zostało przyznane również wyróżnienie od Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która już po raz czwarty jest honorowym patronem konkursu w Polsce.

 


 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza zapytanie ofertowe na “Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku “

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza zapytanie ofertowe na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku „

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej 2020 roku.

W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069).

Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty – pobierz) w formie skanu, należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.


 

I Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku  serdecznie zaprasza na I Krajową Konferencję Naukową pt. „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym” , która odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r.

Informacje dotyczące Konferencji  znajdują się w Komunikacie 1.


 

Zmiany w wystawianiu i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W związku w wejściem w życie od 1.01.2020 r. nowego systemu obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, niosącego za sobą duże zmiany w wystawianiu i realizacji zleceń, prosimy o rozpowszechnienie wśród lekarzy i pielęgniarek informacji o nowych zasadach, które wejdą w życie od stycznia 2020 r.

Na stronie ZOW NFZ zamieszczony został komunikat:

http://www.nfz-szczecin.pl/swiadczeniodawcy_news_2694_od_1_stycznia_quotzlecenia_na_zaopatrzenie_w_wyroby_medycznequot_na_nowych_zasadach_.htm


 

Solidarność zawodowa wśród Pielęgniarek - badania naukowe

Szanowni Państwo,
 
zapraszam do uczestnictwa w pogłębionych badaniach naukowych dotyczących solidarności zawodowej wśród Pielęgniarek/Pielęgniarzy. 
W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie formularza badawczego dostępnego pod linkiem
 
Zachęcam również do przesłania linku do formularza badawczego innym Pielęgniarkom, ponieważ im więcej odpowiedzi zbierzemy i przeanalizujemy, tym bardziej wiarygodne wyniki badań uzyskamy, a zatem bardziej trafne rekomendacje praktyczne sporządzimy.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku Pańskiego 2020

diecezjalnego duszpasterza Służby Zdrowia i Chorych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
oraz życzenia Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia,


 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza zapytanie ofertowe na “Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku “

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza zapytanie ofertowe na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku „

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej 2020 roku.

W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069).

Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty – pobierz) w formie skanu, należy przesłać na adres mailowy mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.


 

Więcej artykułów…

  1. Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie – Zapraszamy!
  2. Informacja o BEZPŁATNYM szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie:
  3. Projekt Ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
  6. Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
  8. Kurs badania piersi dla położnych środowiskowo-rodzinnych
  9. IV Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynują 17 - 20 lutego 2020 r. Międzyzdroje
  10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielony