BIP NFZ

Projekt ustawy  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. terminie do 23 czerwca 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabela proszę o przesłanie w terminie do 13 czerwca 2019 r. na adres: izba@oipip-koszalin

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


 

Więcej artykułów…

  1. Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych
  2. III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnejw Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja skierowana jest do Pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do Położnych
  3. Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
  5. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecj
  6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  7. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
  9. III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek, Położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych
  10. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale