BIP NFZ

28 listopad 2019 r. Forum Menadżerów Służby Zdrowia w Szczecinie

Najbliższe szkolenie dla osób zajmujących się zarządzaniem podmiotem leczniczym odbędzie się już 28 listopada w Szczecinie, w Hotelu Dana. 
Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzenia.

Podczas spotkania zostanie omówiona tematyka ściśle związana z prowadzeniem podmiotów medycznych. M.in. omówimy:

 • Kontrola podmiotów leczniczych okiem kontrolującego
 • Oświadczenia pacjenta - dobrowolne i obowiązkowe, Jak mogą chronić placówkę?
 • Dostęp do danych w udostępnianie dokumentacji medycznej na gruncie RODO i UPP
 • Przegląd aktualnych programów pomocowych i dotacji dla placówek medycznnych
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w świetle aktualnych i promowanych zmian
 • Jak optymalnie dobrać system informatyczny do potrzeb placówki leczniczej
 • Budowanie przewagi rynkowej w oparciu o wizerunek placówki medycznej przyjaznej pacjentowi
 • Mistrzowska obsługa pcajenta - jak radzić sobie z "trudnym" pacjentem?
 • Menedżer w roli coacha.

Konferencja odbywa się w godzinach 8:00-16:00

Czytaj więcej: 28 listopad 2019 r. Forum Menadżerów Służby Zdrowia w Szczecinie

13.12.2019 roku Szczecin konferencja NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII

więcej...


 

Szkolenie e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej,

w ramach projektu „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia”, współfinansowanego z Funduszy Europejskim w ramach programu POWER 2014-2020.


 

Więcej artykułów…

 1. Ogólnopolska Konferencja ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZAWODOWEGO W PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej
 3. Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finans
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 7. Bezpłatna regionalna konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Pacjent z NTM - leczenie, pielęgnacja i opieka - najnowsze standardy
 8. Pismo Ministerstwa Zdrowia zawierające wyjaśnienia dotyczące realizacji zagadnień wynikających z Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r.
 9. Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
 10. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego pn. Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2019-2020