BIP NFZ

Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stosowania minimalnych norm w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami - czytaj więcej...

Stanowisko MZ w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych

Stanowisko MZ w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1136)

czytaj więcej...

Pismo do Bartosza Arłukowicza

Pismo do Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zasad organizacji i finansowania świadczeń w poz od stycznia 2015 r. - czytaj więcej

Pismo do Premier Ewy Kopacz

Pismo do Premier Ewy Kopacz w sprawie spotkania dotyczącego propozycji rozwiązań problemów polskiej ochrony zdrowia - czytaj więcej

Fragmenty stenogramu z 78 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 października 2014 r.

Fragmenty stenogramu z 78 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 października 2014 r. - czytaj więcej

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn?

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn? - czytaj więcej

Czy położna może pracować w pracowni PET?

Czy położna może pracować w pracowni PET? - czytaj więcej

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli i przyszłości wolnych zawodów w europejskim społeczeństwie obywatelskim w 2020 r.

pobierz Opinię

pobierz Pismo Pani Prezes

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza?

czytaj więcej

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (26761) - czytaj całość

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację posła Piotra Babinetza

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację posła Piotra Babinetza w sprawie braku działań Rady Ministrów w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez pielęgniarki i położne (26935) - czytaj całość