BIP NFZ

Konkurs - położna na medal

 
Położna na medal

Zapraszamy do udziału w

Konkursie

Położna na medal

II edycja

Dzięki Waszym nominacjom wybierzemy najlepszą położną w Polsce!

więcej informacji na stronie internetowej:

www.poloznanamedal.pl

Pismo NRPiP

Pismo NRPiP z dnia 10 lutego 2015 r. kierowane do Tadeusza Jędrzejczyka Prezesa NFZ w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej oraz pismo Leszka Szalaka Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

Pobierz pismo NRPiP (1)

Pobierz pismo NRPiP (2)

Pobierz pismo NFZ

Informacja ze spotkania

Informacja ze spotkania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami NRPiP oraz OZZPiP w dniu 6.03.2015 r.

czytaj więcej...

Dolegliwości zdrowotne a praca

Czytaj całość...

Spotkanie przedstawicieli NRPiP z Sekretarz Stanu MZ Beatą Liberą-Małecką

Czytaj całość...

Kwestionariusz

Kwestionariusz ankiety w sprawie zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA - czytaj więcej...

Produkty lecznicze

Produkty lecznicze zawierające walproinian: ryzyko zaburzeń rozwoju dziecka będących wynikiem przebiegu ciąży

czytaj więcej...

Pismo

Pismo Pana Igora Radziewicza – Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dot. danych telefonicznych 11 ośrodków wiodących, przewidzianych do leczenia osób podejrzanych lub zarażonych wirusem Ebola

Pobierz pismo

Pobierz dane adresowe ośrodków

 

Porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy

Porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych - czytaj więcej...

List otwarty NRPiP i OZZPiP do Premier Rządu

List otwarty NRPiP i OZZPiP do Premier Rządu  - czytaj więcej...

Zarządzenie nr 86/2014/DSOZ

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk podpisał zarządzenie nr 86/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - czytaj więcej...