BIP NFZ

Publikacja

Uprzejmie informujemy, ze ukazała się publikacja wspierająca nauczanie medyczne języka migowego dla pielęgniarek i położnych pt. "Język migowy medyczny, ratownictwo medyczne. Materiały dydaktyczne do nauki, ćwiczenia"

Komunikat

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane czytaj więcej...
 

Pismo

Korespondencja w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przepisu §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz.U. poz.1400 i 1628) czytaj więcej ...

Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń

Uprzejmie informuję, że Prezes Agencji Oceny Technologii medycznej i Taryfikacji opublikował obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 

Struktura organizacyjna/Komisje problemowe

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Pani mgr Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Stolarek

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Małgorzata Szmit

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 

PRZEWODNICZĄCA: 
mgr Bożena Wojcikiewicz 

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

1.    Ataman Renata
2.    Burdziej Anna
3.    Chojnowska Anna
4.    Herbuś Jolanta
5.    Kruk Izabela
6.    Kuszmar Grażyna
7.    Laska Justyna
8.    Morawska Krystyna
9.    Margas Grażyna
10.    Nowak Katarzyna
11.    Piekarski Zdzisław
12.    Rek Irena
13.    Szczerbińska Krystyna
14.    Zagawałko Jolanta
15.    Żebrowska Elżbieta

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Knap Agata
2.    Fenkanin Dorota
3.    Krężlewicz Jadwiga
4.    Lewandowska Monika
5.    Bas Mirosława
6.    Janiszewska Agnieszka
7.    Książek Bożena
8.    Jabłońska-Sienkiewicz Beata  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 
Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

1.    Bralewska Danuta
2.    Kamińska Lucyna
3.    Mroczek Katarzyna
4.    Osuch Katarzyna    

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit

ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Wojewska Danuta
2.    Maciąg Irena
3.    Dżuga Agnieszka
4.    Szyska Elżbieta

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Skład Prezydium Okręgowej Rady

1.    Bożena Wojcikiewicz    - Przewodnicząca 
2.    Justyna Laska            - Wiceprzewodnicząca 
3.    Zdzisław Piekarski       - Wiceprzewodniczący 
4.    Krystyna Morawska      - Sekretarz 
5.    Katarzyna Nowak         - Skarbnik 
6.    Krystyna Szczerbińska   - członek Prezydium
7.    Anna Burdziej              - członek Prezydium

 

Harmonogram posiedzeń Prezydium i ORPiP 2020

Harmonogram posiedzeń NRPiP, Prezydium NRPiP w 2019 r.

 

Komisje i Zespoły 

 • Komisja Kształcenia  i refundacji kosztów kształcenia – przewodnicząca Anna Burdziej
 • Komisja Socjalna – przewodnicząca Krystyna Szczerbińska
 • Komisja ds.przeszkolenia po 5-letniej przerwie wykonywania zawodu - Katarzyna Nowak
 • Komisja ds. położnych – przewodnicząca Justyna Laska
 • Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej  – przewodnicząca  Jolanta Zagowałko
 • Komisja ds. nadzoru nad indywidualnymi i grupowymi praktykami pielęgniarek i położnych – przewodnicząca  Renata Ataman
 • Komisja opieki długoterminowej – przewodnicząca Bogumiła Aziewicz-Gabis
 • Komisja ds uznawania kwalifikacji – przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz
 • Zespół pielęgniarek epidemiologicznych – przewodnicząca Grażyna Wiśniewska
 • Zespół redakcyjny biuletynu – przewodnicząca  Grażyna Margas
 • Zespół ds. odleżyn i leczenia ran przewlekłych – przewodnicząca  Danuta Bralewska

 

 

 

Pismo MZ

Pobierz pismo MZ 20.11.2015

Porozumienie dot. wzrostu wynagrodzeń

Porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

czytaj więcej... 

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP - czytaj więcej...

Odpowiedź Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia nieprawdziwych informacji. czytaj więcej...

Oświadczenie Prezesa NRPiP

Czytaj oświadczenie

Pismo w sprawie sprostowania

Pismo w sprawie sprostowania nieprawdziwej informacji o podpisaniu dokumentu o wzajemnej współpracy
czytaj więcej...