BIP NFZ

Korespondencja z MZ w sprawie planowanych zmian w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych

czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne.

czytaj więcej...

stanowisko Prezydium NRPiP

stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania szkoleń przypominających zasady wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy pielęgniarkom i położnym w polskim systemie ochrony zdrowia - czytaj więcej ...

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie

czytaj więcej...

Bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego

Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej, które jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oferuje bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego polegające na pomocy pracodawcy w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną

czytaj więcej...

Pismo dot. pracodawców - pobierz

Pismo do pracodawców - pobierz

Wniosek pracodawcy - pobierz

 

Komunikat MZ ws. realizacji ustnych zleceń lekarskich i stanowisko nr 2 prezydium NRPiP

 

Pobierz komunikat

Pobierz stanowisko

 

 

Koordynowana Opieka na Ciężarną. Stanowisko NRPiP.

Pismo Ministra Zdrowia dot. stanowiska NRPiP i MORPiP w sprawie projektu zarządzenia koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

SKMBT_pismo NRPiP - KOC - pobierz

SKMBT_stanowisko NRPiP - KOC - pobierz

SKMBT_pismo MZ - KOC - pobierz

Stanowisko ORPiP w Koszalinie - pobierz

Stanowisko

Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach oraz Odpowiedź MZ z dnia 17 sierpnia 2016 o sygn. PP-WPS.0762.11.2016/DZ

czytaj więcej...

Stanowisko Prezydium ORPiP w Koszalinie w sprawie kształcenia pielęgniarek

Ważna informacja dla pielęgniarek/położnych zamierzających dokonać wpisu praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

czytaj więcej...

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że 25.10.2016r planujemy rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie: „Pielęgniarstwo internistyczne ” dla pielęgniarek dofinansowanej ze środków MZ

czytaj więcej...

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ czytaj więcej ...