BIP NFZ

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn?

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn? - czytaj więcej

Czy położna może pracować w pracowni PET?

Czy położna może pracować w pracowni PET? - czytaj więcej

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli i przyszłości wolnych zawodów w europejskim społeczeństwie obywatelskim w 2020 r.

pobierz Opinię

pobierz Pismo Pani Prezes

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza?

czytaj więcej

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (26761) - czytaj całość

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację posła Piotra Babinetza

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację posła Piotra Babinetza w sprawie braku działań Rady Ministrów w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez pielęgniarki i położne (26935) - czytaj całość

Czy pielęgniarka pracująca w szpitalu musi nosić identyfikator?

Czy pielęgniarka pracująca w szpitalu musi nosić identyfikator? Czy na identyfikatorze powinien być zawarty tytuł zawodowy pielęgniarki? - czytaj więcej

Bezpłatne szkolenie Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej

Bezpłatne szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce
oświatowej”, 15.09.2014, w godz.9:30-12:30  Szczecinie

czytaj więcej...