BIP NFZ

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że 25.10.2016r planujemy rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie: „Pielęgniarstwo internistyczne ” dla pielęgniarek dofinansowanej ze środków MZ

czytaj więcej...

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ czytaj więcej ...

Taryfa w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

Pismo NRPiP kierowane do Prezesa NFZ oraz odpowiedź Prezesa NFZ w sprawie taryfy w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej czytaj więcej ...

Odpowiedź Ministra Zdrowia na apel NRPiP

Odpowiedź Ministra Zdrowia na apel NRPiP

Stanowisko Prezydium ORPiP w Koszalinie w sprawie kształcenia pielęgniarek

czytaj więcej ...

Zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w praktykach lekarskich od 1 września 2016r.

Pobierz pismo nr 1

Pobierz pismo nr 2

Stanowisko NRPiP o proponowanych zmianach w POZ

czytaj więcej ...

Ogólnopolskie spotkanie pielęgniarek i położnych POZ

czytaj więcej...

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w "Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka"

czytaj więcej ...

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie "Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka"

czytaj więcej...