BIP NFZ

Oferta nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego

czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie zmian w kształceniu pielęgniarek

czytaj więcej...

Pismo NIPiP - pobierz

Uwaga

Proszę o przekazanie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Koszalinie do 14 listopada 2016 r. informacji o świadczeniodawcach, którzy niedopełnili obowiązku zgłoszenia danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do Oddziału NFZ celem uzyskania środków finansowych na wzrost wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych .

W załączeniu informacja z Ministerstwa Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych:

 

 

Korespondencja z MZ w sprawie planowanych zmian w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych

czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne.

czytaj więcej...

stanowisko Prezydium NRPiP

stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania szkoleń przypominających zasady wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy pielęgniarkom i położnym w polskim systemie ochrony zdrowia - czytaj więcej ...

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie

czytaj więcej...

Bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego

Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej, które jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oferuje bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego polegające na pomocy pracodawcy w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną

czytaj więcej...

Pismo dot. pracodawców - pobierz

Pismo do pracodawców - pobierz

Wniosek pracodawcy - pobierz

 

Komunikat MZ ws. realizacji ustnych zleceń lekarskich i stanowisko nr 2 prezydium NRPiP

 

Pobierz komunikat

Pobierz stanowisko

 

 

Koordynowana Opieka na Ciężarną. Stanowisko NRPiP.

Pismo Ministra Zdrowia dot. stanowiska NRPiP i MORPiP w sprawie projektu zarządzenia koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

SKMBT_pismo NRPiP - KOC - pobierz

SKMBT_stanowisko NRPiP - KOC - pobierz

SKMBT_pismo MZ - KOC - pobierz

Stanowisko ORPiP w Koszalinie - pobierz

Stanowisko

Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach oraz Odpowiedź MZ z dnia 17 sierpnia 2016 o sygn. PP-WPS.0762.11.2016/DZ

czytaj więcej...

Stanowisko Prezydium ORPiP w Koszalinie w sprawie kształcenia pielęgniarek

Ważna informacja dla pielęgniarek/położnych zamierzających dokonać wpisu praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

czytaj więcej...