BIP NFZ

Badanie

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zdiagnozowanie etosu środowiskowo-zawodowego polskich pielęgniarek. Pragniemy przedstawić opinii publicznej etos zawodu pielęgniarskiego w całej złożoności bazującej na idei powołania, ale także w odniesieniu do współczesnych problemów zawodu. Załączamy list intencyjny badania wraz z linkiem do ankiety online.

Badanie jest anonimowe, a wszystkie pozyskane od Państwa informacje będą przetwarzane za pomocą dedykowanego oprogramowania statystycznego. Wypełnienie ankiety zajmuje poniżej 10 minut.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety on-line,

Prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba - Dziekan WNHiS UKSW w Warszawie.

LINK DO ANKIETY - http://ankietybadawcze.uksw.edu.pl/index.php/696912/lang-pl

Prośba o wsparcie finansowe na rzecz Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej

czytaj więcej...

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Pismo Ministerstwa Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie interpretacji zapisów aktów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w sytuacji zatrudnienia do pracy w tych oddziałach ratowników medycznych czytaj więcej ...

Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ

czytaj więcej...

Stanowisko nr 3 Prezydium NRPIP w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej - pobierz

pismo Prezesa NFZ w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej czytaj więcej ...

Opinia w sprawie propozycji kształcenia pielęgniarek w branżowej szkole zawodowej

Opinia Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz konsultantów wojewódzkich województwa świętokrzyskiego w dziedzinach pielęgniarstwa w sprawie propozycji kształcenia pielęgniarek w branżowej szkole zawodowej

czytaj więcej ...

Stanowisko Prezydium ORPiP w Rzeszowie

Stanowisko Prezydium ORPiP w Rzeszowie dotyczące  szkoleń pielęgniarek i położnych z zakresu wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich

Stanowisko 1 - pobierz

Stanowisko 2 - pobierz

Stanowiska Prezydium NRPiP

Stanowisko  Nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej 

 

Stanowisko  Nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną 

czytaj więcej...

Studia pomostowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie prowadzi nabór na V edycję studiów pomostowych dla pielęgniarek.

czytaj więcej ...

IV. Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

IV. Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej pt. Razem czy osobno.

Dialog o reformie psychiatrii. czytaj więcej ...

Zmiany systemowe w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych

Pisma MZ - pobierz

Pismo ORPiP w Koszalinie skierowane do Posłów województwa Zachodniopomorskiego - pobierz

Stanowisko Prezydium ORPiP w Koszalinie - pobierz