BIP NFZ

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza zapytanie ofertowe na “Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku “

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza zapytanie ofertowe na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku „

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej 2020 roku.

W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069).

Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty – pobierz) w formie skanu, należy przesłać na adres mailowy mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.


 

Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie – Zapraszamy!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na pielęgniarstwo niestacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie!

Studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata (6 semestrów). Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się już 19 grudnia 2019 r.!
Zajęcia dydaktyczne w systemie zjazdów weekendowych (czwartek-niedziela) i wakacyjnych (2 tygodnie w lipcu)!
Zindywidualizowany plan, uwzględniający wcześniejsze doświadczenia zawodowe!
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe możliwe do realizacji w miejscu zamieszkania!
Koszt jednego semestru – 3 tysiące złotych.
Zapraszamy!!!

Informacja o BEZPŁATNYM szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie:

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek


 

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie  do 17 grudnia 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Załącznik 1a - pobierz
Załącznik 1b - pobierz
Załącznik 1c - pobierz
Załącznik 2 część a - pobierz
Załącznik 2 część b - pobierz
Załącznik 2 część c - pobierz
Załącznik 3 - pobierz
Załącznik 4 - pobierz
Załącznik 5a - pobierz
Załącznik 5b - pobierz
Załącznik 5c - pobierz
Załącznik 5d - pobierz
Załącznik 5e - pobierz
Załącznik 5f - pobierz
Załącznik 6 - pobierz
Załącznik 7 - pobierz
Załącznik 1-4 do umowy KAOS - pobierz
Załącznik 1-4 do umowy ASDK - pobierz
Załącznik 1-4 do umowy AOS - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Kurs badania piersi dla położnych środowiskowo-rodzinnych

Zapraszamy na szkolenie z zakresu badania piersi metodą palpacyjną

Termin: 14 grudnia 2019 r. (sobota) o godz. 9.00

Miejsce: NZOZ „Ambulatorium”, ul. Mickiewicza 6b, 78-200 Białogard

Zgłoszeń prosimy dokonywać pod nr tel.:

 943123099 lub 606451186 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z podaniem pełnych danych (imię, nazwisko, tel., adres e-mail).

Szkolenie oraz uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne!


 

Więcej artykułów…

  1. IV Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynują 17 - 20 lutego 2020 r. Międzyzdroje
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielony
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
  4. Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów
  5. Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  7. Zapraszamy wszystkie położne i pielęgniarki do udziału w szkoleniu e-learning Zaburzenia emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym.
  8. XII KONFERENCJA SZKOLENIOWA PTA – teraz także w całości dla pielęgniarek!
  9. Rusza specjalizacja EPIDEMIOLOGICZNA na ul.Reymonta - 16 grudnia 2019
  10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła