BIP NFZ

Korespondencja z NIPiP - zapytanie do Prezesa NFZ w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek pracujących w izolatoriach wraz z otrzymaną odpowiedzią.

Pismo...

Odpowiedź...


 

Link do wywiadu z Panią Prezes

https://audycje.tokfm.pl/podcast/101705,Jak-wyglada-praca-pielegniarek-i-poloznych-w-pandemii-koronawirusa


 

Stanowisko Zespołu Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 19.01.2021 r.,

dotyczące obsady pielęgniarskiej podczas opieki nad pacjentem dorosłym i dzieckiem, gwarantującej bezpieczeństwo pacjentom poddanym pozaustrojowemu utlenowaniu krwi (EMCO) w oddziałach anestezjologii i intensywnej opieki.

czytaj więcej...


 

List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

więcej...


 

Komunikat w sprawie weryfikacji numeru PWZ

Więcej...


 

Korespondencja NRPiP wystosowana do Ministra Zrowia w związku ze wstrzymaniem wykonywania szczepień pielęgniarek i położnych z grupy "0"

Więcej...


 

Pismo skierowane do Pana Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia dotyczące umożliwienia udziału pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w testach na obecność SARS-CoV-2, które odbędą się między 11 a 15.01.2021 r.

Komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej po 1 stycznia 2021

Komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej po 1 stycznia 2021

https://nipip.pl/komunikat-ministerstwa-zdrowia-dotyczacy-prowadzenia-dokumentacji-medycznej/


 

Bezpłatne szczepienia dla dzieci pielęgniarek i położnych

WAŻNE – zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2021 roku.

Komunikat w sprawie szczepień

Wszelkie informacje znajdują się https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienie-personelu-medycznego-zapisy-przedluzone-do-14-stycznia,7884.html

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi .