BIP NFZ

Stanowiska Prezydium NRPiP

Stanowisko  Nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej 

 

Stanowisko  Nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną 

czytaj więcej...

Studia pomostowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie prowadzi nabór na V edycję studiów pomostowych dla pielęgniarek.

czytaj więcej ...

IV. Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

IV. Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej pt. Razem czy osobno.

Dialog o reformie psychiatrii. czytaj więcej ...

Zmiany systemowe w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych

Pisma MZ - pobierz

Pismo ORPiP w Koszalinie skierowane do Posłów województwa Zachodniopomorskiego - pobierz

Stanowisko Prezydium ORPiP w Koszalinie - pobierz

Oferta nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego

czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie zmian w kształceniu pielęgniarek

czytaj więcej...

Pismo NIPiP - pobierz

Uwaga

Proszę o przekazanie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Koszalinie do 14 listopada 2016 r. informacji o świadczeniodawcach, którzy niedopełnili obowiązku zgłoszenia danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do Oddziału NFZ celem uzyskania środków finansowych na wzrost wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych .

W załączeniu informacja z Ministerstwa Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych:

 

 

Korespondencja z MZ w sprawie planowanych zmian w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych

czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne.

czytaj więcej...

stanowisko Prezydium NRPiP

stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania szkoleń przypominających zasady wykonywania zleceń wydawanych przez lekarzy pielęgniarkom i położnym w polskim systemie ochrony zdrowia - czytaj więcej ...

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie

czytaj więcej...

Bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego

Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej, które jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oferuje bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego polegające na pomocy pracodawcy w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną

czytaj więcej...

Pismo dot. pracodawców - pobierz

Pismo do pracodawców - pobierz

Wniosek pracodawcy - pobierz