BIP NFZ

Jubileusz 50-lecia Liceum Pielęgniarstwa w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,
 
W związku z przypadającym Jubileuszem 50-lecia ukończenia Liceum Pielęgniarstwa w Bydgoszczy i planowanym spotkaniem absolwentek, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w odnalezieniu i przekazaniu informacji pielęgniarkom, które w 1967 roku uzyskały Dyplom ukończenia ww. liceum (matura 1966r.), a obecnie mogą być członkami Państwa Izby. 
Pielęgniarki zainteresowane spotkaniem proszone są o kontakt telefoniczny z  Ewą Kowalską (Krzyżanowską) - 606-807-309 lub Teresą Pokorowską (Reich)
- 518-199-190.
 

1% podatku 2016

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia  ALMACH

czytaj więcej ...

Wydanie pacjentowi oryginału dokumentacji medycznej

Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczącej wydania pacjentowi oryginału dokumentacji medycznej 

Pismo NRPiP

Odpowiedź MZ 

Korespondencja NRPiP z Prezesem NFZ

Korespondencja NRPiP z Prezesem NFZ oraz Ministrem Zdrowia w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia MZ z dnia 14.10.2015r. dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek POZ oraz środowiska nauczania i wychowania od 01.01.2016r. czytaj więcej ...

Wysokość składki

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału czytaj więcej ...

Komunikat w sprawie wysokości składki

Szanowni Państwo, w związku z komunikatem zamieszczonym na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, którego tekst zamieszczamy poniżej informujemy, że wysokość składki członkowskiej w 2016r. zostanie podana do wiadomości po otrzymaniu jednolitego tekstu uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

 Komunikat dotyczący opracowania tekstu jednolitego uchwał VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

W związku z trudnościami interpretacyjnymi zgłaszanymi przez Państwa dotyczącymi uchwał podjętych na posiedzeniu VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie składki członkowskiej (tj. uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału oraz uchwały nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału) zostanie opracowany tekst jednolity ww. uchwał.

Po wydaniu tekstu jednolitego ww. uchwał zostanie on niezwłocznie przekazany do informacji członkom samorządu pielęgniarek i położnych oraz zamieszczony na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

KOMUNIKAT

PRZYPOMINAMY !!! o obowiązku sprawozdawczym na formularzach MZ

czytaj więcej... 

Publikacja

Uprzejmie informujemy, ze ukazała się publikacja wspierająca nauczanie medyczne języka migowego dla pielęgniarek i położnych pt. "Język migowy medyczny, ratownictwo medyczne. Materiały dydaktyczne do nauki, ćwiczenia"

Komunikat

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane czytaj więcej...
 

Pismo

Korespondencja w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przepisu §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz.U. poz.1400 i 1628) czytaj więcej ...

Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń

Uprzejmie informuję, że Prezes Agencji Oceny Technologii medycznej i Taryfikacji opublikował obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej