BIP NFZ

Informacja dot. zarządzenia nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016r.

czytaj więcej ...

Opinia w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

czytaj więcej...

Profilaktyka chorób i promocja zdrowia w Polsce

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dostrzega potrzebę stworzenia ogólnopolskiego zbioru informacji na temat profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce oraz udostępnienia go wszystkim zainteresowanym na zasadzie otwartego dostępu. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety.

 

Link do ankiety: profitest.pl/s/7036/YBYV0g5LZTssWbuz

Czy warto certyfikować szkoły rodzenia?

Artykuł - pobierz

Artykuł 2 - pobierz

Listy - pobierz

Badanie

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zdiagnozowanie etosu środowiskowo-zawodowego polskich pielęgniarek. Pragniemy przedstawić opinii publicznej etos zawodu pielęgniarskiego w całej złożoności bazującej na idei powołania, ale także w odniesieniu do współczesnych problemów zawodu. Załączamy list intencyjny badania wraz z linkiem do ankiety online.

Badanie jest anonimowe, a wszystkie pozyskane od Państwa informacje będą przetwarzane za pomocą dedykowanego oprogramowania statystycznego. Wypełnienie ankiety zajmuje poniżej 10 minut.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety on-line,

Prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba - Dziekan WNHiS UKSW w Warszawie.

LINK DO ANKIETY - http://ankietybadawcze.uksw.edu.pl/index.php/696912/lang-pl

Prośba o wsparcie finansowe na rzecz Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej

czytaj więcej...

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Pismo Ministerstwa Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie interpretacji zapisów aktów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w sytuacji zatrudnienia do pracy w tych oddziałach ratowników medycznych czytaj więcej ...

Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ

czytaj więcej...

Stanowisko nr 3 Prezydium NRPIP w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej - pobierz

pismo Prezesa NFZ w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej czytaj więcej ...

Opinia w sprawie propozycji kształcenia pielęgniarek w branżowej szkole zawodowej

Opinia Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz konsultantów wojewódzkich województwa świętokrzyskiego w dziedzinach pielęgniarstwa w sprawie propozycji kształcenia pielęgniarek w branżowej szkole zawodowej

czytaj więcej ...

Stanowisko Prezydium ORPiP w Rzeszowie

Stanowisko Prezydium ORPiP w Rzeszowie dotyczące  szkoleń pielęgniarek i położnych z zakresu wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich

Stanowisko 1 - pobierz

Stanowisko 2 - pobierz